HYR SNÖSKOTER I TOPPSKICK


Vi hyr ut dom värsta modellerna på marknaden så att er upplevelse blir nåt alldeles extra!

Skotrarna finns från 153 tum upp till 165 tum.M Mountain Cat Alpha One

Arctic Cat Alpha One 800

Arctic Cat M6000

Lynx Boondocker DS 850

Arctic Cat Riot X 8000

Släpvagn

Prislista

Alla priser är inklusive moms.


Dag                      Pris

Måndag                2600 sek

Tisdag                  2600 sek
Onsdag                 2600 sek
Torsdag                2800 sek
Fredag                  2800 sek
Lördag                  3000 sek
Söndag                 2800 sek

2-3 Dagar                  Pris

Fredag-lördag            5500 sek
Lördag-Söndag          5500 sek
Måndag-tisdag          5000 sek
Tisdag-onsdag          5000 sek
Måndag-onsdag        6600 sek

Weekend                  Pris

Torsdag-söndag        9500 sek
Fredag-söndag          7500 sek

Hjälm                        Pris

Hjälm + glasögon     100kr/dag

HYR VATTENSKOTER
I TOPPSKICK


Lekfulla SeaDoo Spark Trixx som får dig att skapa oförglömliga minnen tillsammans med vännerna, familjen, arbetskamraterna.

SeaDoo Spark Trixx

Trailer

Prislista

Alla priser är inklusive moms.

SeaDoo Spark Trixx         Pris

Måndag-torsdag                       2000 sek/dag
Fredag-söndag                          2600 sek/dag
Weekend (tors-sön)                  6500 sek
Helg (fre+lör/lör+sön)              4500 sek
En vecka (7 dagar)                    9500 sek

*Vid hyra av fler vattenskotrar lämnar vi offert.

Trailer                                Pris                         

Dubbeltrailer                           500 sek/dag

Vattensport                      Pris

Ring                                          150 sek/dag
Dubbelring                               200 sek/dag
Kneeboard                               100 sek/dag

REGLER


Information och regler - VATTENSKOTER


Hyrestagaren skall vara över 18 år, legitimation medtages vid uthyrning. Från 1 juni 2019 är det ej tillåtet att låta någon under 15 år köra vattenskotern. Om detta bryts och det i samband med det uppkommer kostnader gäller ej försäkring och kostnaden kommer tillfullo att faktureras ansvarig person för hyran av skotern. Hyrestagaren har ansvaret för sig själv, passagerare, andra inblandade samt vattenskotern. 

Vid varje uthyrning så skrivs det på ett kontrakt och man får även genomgång för produkten man hyr.


Information och regler - SNÖSKOTER


Vem får köra snöskoter?

För att få köra snöskoter i Sverige krävs att du är 16 år och har ett förarbevis för terrängskoter. Snöskoter får även köras av den som har svenskt körkort eller traktorkort utfärdat före 2000-01-01. Den som fått sitt kör- eller traktorkort återkallat efter 2000-01-01 måste ha ett förarbevis för att få köra snöskoter. Du kan även köra utan förarbevis om du ingår i en grupp inom turistnäringen med högst tio personer som har körkort eller traktorkort, och som leds av en person med förarbevis för terrängskoter längs en sträcka som bestämts av ledaren före färden.

Som utländsk förare (inom EES*) har du rätt att köra snöskoter i Sverige om du har rätten i ditt hemland. Om du inte kan visa det eller om du kommer från ett land utom EES är den enda möjligheten att ingå i en grupp inom turistnäringen eller att du har ett svenskt förarbevis. *EES-länder är medlemsländerna i EU, samt Norge, Island och Liechtenstein.

I Norge gäller följande: Från 1/7 2006 ska man ha ett körkort i klass S för att få köra snöskoter. Minsta ålder är 16 år, men till dess att man fyller 18 år får man bara köra klass 1-snöskoter (en snöskoter där förhållandet mellan motoreffekt och vikt är högst 0,20 kW/kg). De som har körkort i klasserna A, A1, B, S och T som är från före 1/7 2006 får fortsätta att köra snöskoter.

I Finland gäller följande: En person som fyllt 15 år får köra snöskoter i terräng. Föraren måste inneha ett kört i minst klass T på officiella snöskoterleder, vid körning på väg eller när en väg korsas.


För mer information om regler och lagar gå in på länken nedan.

Avtalsvillkor i kontraktet


Med föreliggande avtal har parterna kommit överens om: 

1. Aktsamhet.Hyrestagaren skall visa normal aktsamhet om snöskotern 

2. Överlåtelse.Hyrestagaren får i sin tur ej upplåta eller hyra ut snöskotern 

3. Ordningsföreskrifter: Hyrestagaren förbinder sig att respektera de ordningsregler uthyraren fastställer för snöskoterns nyttjande, samt visa vederbörlig hänsyn till natur och befolkning samt följa de lagar och regler som gäller, både lokalt och nationellt. 

4. Snöskoterns användning: INGÅR 10 FRIA MIL snöskotern får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller med hyrestagarens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. När hyrestagaren är ett företag får snöskotern användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren eller med hyrestagarens samtycke och på hans ansvar av anställda tillhörande företaget. 

5. Försenad eller utebliven leverans Uthyraren skall tillhandahålla snöskotern vid avtalad tidpunkt. Kan uthyraren inte uppfylla detta är hyresmannen berättigad till nedsättning av hyran som svarar mot dröjsmålet, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för honom, häva avtalet. Ingen annan ersättning utgår pga. att föregående hyrestagare skadat snöskotern. 

6. Snöskoterns skötsel Uthyraren ansvarar för att snöskotern vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. 

7. Åtgärder vid fel, skada eller stöld Hyrestagaren skall så snart som möjligt underrätta uthyraren om fel eller skada på snöskotern samt om stöld under hyrestiden. Det åligger hyrestagaren att vid stöld av snöskotern samt vid skada på snöskotern som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren. 

8. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada eller förlust av snöskotern Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för att snöskotern inte skadas eller förkommer under hyrestiden. Hyrestagaren går fri från ansvar om skadan eller förlusten beror på brister i det hyrda snöskotern eller om han annars kan göra sannolikt att skadan eller förlusten inte vållats av honom genom oaktsamhet. Hyrestagaren skall betala ersättning till uthyraren för skador som han svarar för enligt följande:Självrisker: Brand:15 000kr Trafikskador:15 000Kr Vagnskador:15 000kr. Stöld:30 000Kr.(Med nyckeln 100 000kr)(Skulle skotern sänkas i vatten så kommer alla kostnader inklusive bärgning att debeteras på hyrestagaren, min 15000:-) 

9. Hyrestagarens ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser Hyrestagaren ansvarar gentemot uthyraren för ekonomiska påföljder pga. överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba uthyraren i egenskap av snöskoterns ägare. 

10. Återlämnande. Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna snöskotern på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. SAMT ÅTERLÄMMNAS FULLTANKAD